משפחת אבוחצירא הקדושה

הנצחת מורשת אבות – הקמת מרכז רוחני הכולל בית כנסת, מקווה, מוזיאון שורשים על מפעל חייהם הליכותם ותשמישי קודשם

היו שותפים בזכות לבנייה והקמת המרכז הרוחני ו"יזרע יצחק" {ע"ש סידנא בבא חאקי}

היו שותפים בזכות לבנייה והקמת המרכז הרוחני ו"יזרע יצחק"

{ע"ש סידנא בבא חאקי}

זכות שותף בבניין - הוראת קבע 36 תשלומים:

שטר שותפות מפואר לברכה והצלחה ינתן לכל תורם

100 ש"ח * 36 תשלומים

200 ש"ח * 36 תשלומים

300 ש"ח * 36 תשלומים

400 ש"ח * 36 תשלומים

500 ש"ח * 36 תשלומים

1000 ש"ח * 36 תשלומים

זכות שותף בבניין - תרומה חד פעמית:

שטר שותפות מפואר לברכה והצלחה ינתן לכל תורם

מספר אפשרויות להצטרפות לתרומה:

> הוראת קבע  > כרטיס אשראי  > חשבון בנק

כמו שפעל מור זקני סידנא בבא חאקי ויע"א בחיי חיותו למען עם ישראל כך יפעל שפע ברכה לכל הלוקחים חלק בבנין על שמו ולזכרו וע"ד הארי הקדוש ויע"א