משפחת אבוחצירא הקדושה

הנצחת מורשת אבות – הקמת מרכז רוחני הכולל בית כנסת, מקווה, מוזיאון שורשים על מפעל חייהם הליכותם ותשמישי קודשם

בית כנסת ויזרע יצחק

הווי הקהילה

באנו במילים אחדות לספר ולגלות על מרכז תורני ורוחני ובו עולם שוקק של עשיה, קירוב ואיחוד לבבות עם ישראל, מקום תורה תפילה וגמילות חסדים, הרצאות ושיעורים, כולל אברכים ופעילות רוחנית עניפה לאורם ובדרכם של אבות קדושים משפחת אבוחצירא בשימור והנצחת מורשתם ותורתם לדורות קהילת האר"י הקדוש בראשות רב הקהילה נכד לסידנא בבא חאקי רבי יצחק דהן שליט"א .

מזה למעלה מעשר שנים שוכן מגדל אור זה במרכז חנויות בשדרות תל חי באשדוד בשאיפה להיבנות וקדימה לעלות, ובחסדי שמיים עמדה לנו זכות אבות  לבניית מרכז רוחני זה, ובו בע"ה יתנוסס לתפארת ולתהילה בית כנסת מפואר הכולל חדרי לימוד ותפילה, אולם ומקוה טהרה.

בליבו ישכון לכבוד וזכרון הנצחת מורשת אבות בית משפחת אבוחצירא הקדושים זיע"א, מראשית גזע תרשישים על הליכות רבות בשנים במסורת חייהם דרכם ופעלם, בשימור והעמדת מורשתם לתפארת עם ישראל.

דמותו של רבי יצחק אבוחצירא זיע"א חקוקה על הבניין הקדוש

הבניין הקדוש ויזרע יצחק מבט מלמעלה

תמונות מחיי הקהילה

היכלי בית הכנסת - להמחשה בלבד

חדר תפילה יומי

חדר נוסף

עזרת נשים

היכל הקודש

מקווה טהרה

אולם בית הכנסת